Tilføj ny hundeskov

Beskriv hundeskoven og området omkring så godt som muligt fx mulighed for parkering, er hundeskov indhegnet, pejlemærker, bænke, beplatning etc.

Beskriv hvilke skilte der henviser til hundeskovenUpload billeder